BRYMEN BM065s klešťový multimetr a ampérmetr 400A AC/DC

Brymen BM065s klešťový multimetr a ampérmetr 400A AC/DC, 600V AC/DC, R, f, C, T


Měřící přístroj pro údržbu a  opravy

 
bm065sHlavní parametry:
 
Proud 400A AC/DC, max. průměr vodiče 30mm, True RMS 
Bezpečnost CAT III 600V AC/DC podle platné ČSN EN 61010-1 ed.2, IEC61010-1 ed.3
Displej zobrazuje maximální číslo 4000, pro Hz 5000, podsvícení, základní vzorkovací frekvence 3/s   
 
Měření:
 
Napětí 1mV-600VDC, 1mV-600VAC, Proudy 0,1- 400ADC, 0,1-400AAC, Frekvence Hz 0,001Hz - 100 kHz
Rx 0,1Ω - 40MΩ, Cx 0,01nF - 3000 μF ( + funkce Δ Zero) , Teplota - měření článkem typu K: -20°C až + 537 °C
Funkce:
Test spojení - akustický signál spíná pro R<10Ω, vypíná pro R>120Ω
Test diod měřící proud 0,4mA, napětí na diodě 1,6V  
Peak RMS >30ms, MAX, HOLD, HOLD+MAX, Δ Zero
Automatické vypínání přístroje
Pracovní teplota 0 °C až +40 °C
 
Ochrany vstupů:
Ochrana přepěťová 6,5kV, ochrana proudová na kleštích 400A, ochrana napěťová na vstupech 600V DC/AC rms
 
Popis funkcí:

- Měření AC/DC veličin - po volbě funkčním přepínačem je zapnuto měření DC, pro volbu AC nutno stisknout krátce tlačítko SELECT
Vodič by měl v ideálním případě probíhat mezi značkami (+) na kleštinách.
Specifika při měření DC proudů kleštinami:
Proud by měl probíhat od levé kleštiny ( označení ->(+) ke druhé kleštině s označením (+)
Δ Zero - při měření proudů DC nutno použít nulování zbytkové magnetizace měřícího obvodu kleští po předchozím měření. Při zobrazení nenulové hodnoty DC proudu před samotným měřením, stiskněte tlačítko Δ Zero pro vynulování údaje. Rovněž měření proudu DC v blízkosti silných zdrojů elektromagnetické energie ( velké transformátory, velké elektrické motory, vodiče s velmi vysokými proudy) může ovlivnit přesnost měření proudů DC.  
U typů s DC měřením při obepnutí kleštinami více jak 1 vodiče, přístroj měří rozdílový proud ve vodičích ( např. svodový proud)
- TrueRMS  měření skutečných efektivních hodnot je zaručeno pro zobrazení v rozsahu 5%-100% daného rozsahu ( i automaticky zvoleného přístrojem). Koeficient CF CrestFactor ( pro nesinusiodální průběhy s vyššími harmonickými) je podíl špičkové hodnoty průběhu veličiny k efektivní hodnotě v základní harmonické 50/60Hz  
- POZOR - měřící rozsah 400mV DC má vysokou impedanci 1GΩ ( je to pro spolupráci s různými adaptéry, aby měření nebylo zkresleno zátěží měřícího obvodu), proto displej může při volných koncích měřících hrotů ukazovat nenulovou hodnotu. Takto zobrazená hodnota však na měření nemá vliv.  
- POZOR - při měření kapacit nutno zajistit vybití všech kondenzátorů v obvodu od zbytkového náboje ( např. připojením na jejich svorky vybíjecího rezistoru), tak aby na nich nebylo žádné napětí. Při připojení měřícího přístroje do obvodu s kondenzátory se zbytkovým nábojem a napětím může dojít k poškození přístroje !
- Měření Hz - přechod z měření střídavého napětí nebo proudu na měření frekvence - stiskem tlačítka Hz během měření dojde ihned k zobrazení frekvence dané střídavé veličiny.
- Multifunkce - je-li hlavní funkční přepínač v poloze s kumulovanými funkcemi ( pro měření jiných veličin, než napětí nebo proud), pak přepínámí mezi jednotlivými funkcemi je stiskem tlačítka SELECT.  
- MAX - paměť špičkové maximální hodnoty Peak RMS během měření, zapíná/vypíná se delším stiskem tlačítka MAX H >1s, indikace funkce na displeji MAX H  
- HOLD - zadržení zobrazení hodnoty během měření - zapíná/vypíná se krátkým stiskem tlačítka HOLD H, indikace funkce na displeji H 
- HOLD+MAX - kumulace obou funkcí
- Test diod - měření úbytku napětí na diodě v propustném směru, normální stav je ΔU 0,4-0,9V, U> poškozená - nepropustná dioda zobnrazí se OL, U< zkratovaná - propálená dioda, zobrazí se nulový údaj
- Peak RMS - měření špičkových hodnot průběhu proudu ( zejména pro měření rozběhových proudů motorů, zrychlené vzorkování 40/s
- Měření teploty - použití článků typu K, základní sonda Bkp60 je součástí dodávky, jiné snímače typu K s ukončením miniK lze použít při doobjednání adaptéru TCK
 
Další funkce:

- Podsvícení displeje - ovládá se stiskem tlačítka SELECT po dobu >1s
- Automatické vypínání přístroje - po cca 30 minutách nečinnosti se přístroj vypne, pro opětovné zapnutí nutno stisknout jakékoliv tlačítko anebo hlavní funkční přepínač přesunout do polohy OFF a pak znovu do požadované volby funkce. Při ukončení měření  vždy přístroj vypněte nastavením hlavního funkčního přepínače do polohy OFF

 

Rozsah dodávky a detail zúžení kleštin pro snadnou manipulaci v rozvaděči

bm065-klestovy-ampermetr-400A-AC-DC-set

bm065-klestovy-ampermetr-400A-AC-DC-detail-klestin

 

 

 

 

 

 

 Technický dotaz:      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    

Cena a dostupnost v našem eshopu  eMAReg anebo zašlete emailem poptávku  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zobrazeno: 7763