DR-201 Záznamník teploty s tiskárnou pro dopravní prostředky

DR 201Měření teploty, registrace a tisk dat - vhodný i pro dopravní prostředky

 

DR-201 Registrátor teploty a parametrů s tiskem záznamu o jízdě


Popis funkce :
DR-201 registruje teplotu v nákladovém prostoru nebo jiném kontrolovaném prostoru a umožňuje tisk záznamu o průběhu teploty jako doklad o správné teplotě během daného času nebo během jízdy (transportu).   

Použití je u dopravních prostředků anebo i u stacionárních zařízení k záznamu a dokumentaci teploty v čase.  Registrátor je umístěn v kabině řidiče, displej střídavě ukazuje hodnoty z čidel.  

Standardně je přístroj dodáván se 2 snímači a kabelem délky 10 a 15m ( v případě potřeby lze prodloužit ). Jako varianty lze  objednat verzi DR-201-W2 s wifi přenosem dat ze dvou teplotních čidel, verzi DR-201-W3 s wifi přenosem dat ze 3 teplotních čidel a čidla vlhkosti. Ve verzích W se nepoužívá dveřní spínač.  Ke všem verzim lze doobjednat výstup USB pro snadný přenos a archivaci dat .

Kapacita zápisů je 62000, poté jsou nejstarší přepisovány.  Výstup dat na USB je v univerzálním formátu txt, což umožní zpracování tabulkovým procesorem.  Přístroj pak vytvoří na flash paměti vlastní adresář a do něj uloží data v daném intervalu ve formátu txt - lze pak zpracovat běžným tabulkovým programem, port USB je umístěn z boku přístroje.
Krytí je IP30
 
registrator-dr-201-s-tiskarnou-wifi-bazeWiFi báze jsou ve dvou provedeních ( na obrázku) - W3 ( v popředí)  je 2x snímač teploty připojen drátově k bázi + snímač teploty a vlhkosti  intergorván v samotné bázi. Provedení W2 je jeden snímač připojen drátově k bázi a jeden je integrován v bázi.
Při použití WiFi se už žádné snímače nezapojují drátově do přístroje !
 
 
 
 

Číst dál: DR-201 Záznamník teploty s tiskárnou pro dopravní prostředky

DR-202 Záznamník teploty s tiskárnou

Měření teploty, registrace a tisk dat - pro dopravní prostředky i pro stacionární instalace

 

registrator-teploty-s-tiskarnou-datalogger-dr-202-escoDR-202 Registrátor teploty a parametrů s tiskem záznamu o jízdě


Popis funkce :
DR-202 registruje teplotu v nákladovém prostoru nebo jiném kontrolovaném prostoru a umožňuje tisk záznamu o průběhu teploty jako doklad o správné teplotě během daného času, jízdy nebo jiného intervalu.
 
Přístroj je v krytí IP65, což umožňuje bez problémů venkovní montáž například na návěs.  Výstup ALARM teploty je k dispozici i jako kontakt !!


Použití je u dopravních prostředků anebo i u stacionárních zařízení, k záznamu a dokumentaci teploty v čase.

Standardně je přístroj dodáván se 2 snímači a kabelem délky 10 a 15m ( v případě potřeby lze prodloužit ). Jako varianty lze  objednat verzi DR-202-T3 s čidlem T+RH ( jako 3. teplotní čidlo a čidlo vlhkosti. Ke všem verzim lze doobjednat výstup USB pro snadný přenos a archivaci dat . Port USB je umístěn na čelním panelu.  

registrator-teploty-s-tiskarnou-dr-202-wifi-panelRovněž lze doobjednat WP WiFi panel pro zobrazení dat, se zvukovým alarmem a pro ovládání záznamů - začátek a konec jízdy- vyvedeno je tlačítko  START-STOP. Panel může být umístěn například v kabině řidiče.

 

 

Číst dál: DR-202 Záznamník teploty s tiskárnou

RPM-416 Registrátor provozních dat - datalogger 16 kanálový

rpm 416

RPM-416 Registrátor - datalogger - měření provozních dat, registrace dat, přenos dat MODBUS TCP, Ethernet

 

Registrátor dat - datalogger  je určen pro měření elektrických parametrů zařízení, pro zobrazení parametrů, pro uložení a archivaci na kartu SD/MMC a pro přenos dat sítí Ethernet 10Base-T nebo 100Base-T s protokolem MODBUS TCP. Analýza dat je pak možná jako standardní analýza tabulky nebo pomocí SW RPM-416 Data Analysis.
Přenos dat je realizován zároveň se zápisem dat na kartu SD/MMC
Registrátor dat má hodiny reálného času se zálohou jejich chodu lithiovou baterií
 
Výhody
16-kanálů pro plný monotoring stavu a chodu daného zařízení nebo objektu
univerzálnost - různé typy vstupnů - napětí, proud, teplota, obecné vstupy, výpočet výkonů
galvanické oddělení proudových a napěťových vstupů - dovolí pak jisté, rychlé a jednoduché připojení nízkoúrovňových signálů
vysoká spolehlivost a ochrana dat - neustálá vnitřní kontrola sytému zajistí zachování dat i při nenadálé ztrátě napájení nebo při jiném havarijním stavu
jednoduchá konfigurace a zobrazení nebo odečet dat pomocí čtyřádkového displeje a jednoduché klaviatury
vzdálený monitoring a nastavení přes běžnou síť Ethernet
vestavěné webové rozhraní

3 kanály napěťové 3-300V s měřením a zobrazením efektivní hodnoty, frekvence, okamžité hodnoty
4 kanály měření proudu 0,05-10A  (nastavit lze až poměr měřících transformátorů proudu na 2000A, s měřením a zobrazením efektivní hodnoty, frekvence, okamžité hodnoty
3 výpočtové kanály pro každou fázi s měřením a zobrazením činného výkonu P 0,3W - 600kW, jalového výkonu Q 0,3VAr - 600 kVAr, zdánlivého výkonu S 0,3VA - 600kVA a účiníku v rozsahu 0,001 - 1
2 kanály měření teploty oteplení zařízení nebo motoru pomocí čidel PTC1000/ PT1000 pro rozsahy -50oC až 120oC/ -50oC - 250oC , 2 kanály měření MaR signálů 1 vstup pro napětí 0-10V
1 vstup pro proud 0-20mA
4 obecné vstupy bezpotenciálový kontakt

Číst dál: RPM-416 Registrátor provozních dat - datalogger 16 kanálový